Nicotinell munnsogstöflur

/ Lausasölulyf / Reykleysi / Nicotinell munnsogstöflur
Dreifingaraðili: Distica
Sölustaðir
Sölustaðir
  • Apótek
  • Almennar verslanir
  • Bensínstöðvar

Nicotinell munnsogstöflur

Styrkleiki: 1 mg, 2 mg
Dreifingaraðili: Distica
Sölustaðir
Sölustaðir
  • Apótek
  • Almennar verslanir
  • Bensínstöðvar

Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr fráhvarfseinkennum og nikótínþörf og auðveldar þar með að hætta að nota tóbak eða til að draga tímabundið úr reykingum hjá þeim sem eru reiðubúnir til að hætta. Takmarkið er að hætta alveg tóbaksnotkun.

Ráðgjöf og stuðningur við sjúkling eykur líkur á árangri.

Einstaklingar yngri en 18 ára eiga ekki að nota Nicotinell munnsogstöflur án samráðs við lækni. Engin reynsla er af notkun Nicotinell munnsogstaflna hjá unglingum yngri en 18 ára.

Nicotinell Mint 1 mg:

Nicotinell Mint 1 mg munnsogstöflur eru ráðlagðar reykingafólki sem er lítið eða miðlungi mikið háð nikótíni. Þær eru ekki ráðlagðar reykingafólki sem er mjög háð nikótíni.

Upphafsskammtur fer eftir því hversu mikið sjúklingurinn er háður nikótíni. 1 munnsogstafla er sogin við reykingaþörf. Í upphafi á að nota 1 munnsogstöflu á 1-2 klst. fresti. Venjulegur skammtur er 8-12 munnsogstöflur á sólarhring.

Þegar reykingum er hætt eða dregið er úr reykingum með Nicotinell munnsogstöflum er hámarksskammtur 30 munnsogstöflur á sólarhring. Nicotinell munnsogstöflur eru fyrst og fremst ætlaðar til að hætta reykingum.

Nicotinell Mint 2 mg:

Nicotinell Mint 2 mg munnsogstöflur eru ráðlagðar reykingafólki sem er mikið eða mjög mikið háð nikótíni og því sem hefur ekki tekist að hætta reykingum með hjálp uppbótarmeðferðar með nikótíni.

Upphafsskammtur fer eftir því hversu mikið sjúklingurinn er háður nikótíni. 1 munnsogstafla er sogin við reykingaþörf. Í upphafi á að nota 1 munnsogstöflu á 1-2 klst. fresti. Venjulegur skammtur er 8-12 munnsogstöflur á sólarhring. Þegar reykingum er hætt eða dregið er úr reykingum með Nicotinell munnsogstöflum er hámarksskammtur 15 munnsogstöflur á sólarhring.

Þegar hætta á reykingum:

Notendur eiga að hætta alveg að reykja meðan á meðferð með Nicotinell munnsogstöflum stendur. Meðferðarlengd er einstaklingsbundinn. Í flestum tilvikum á meðferð að vara í minnst 3 mánuði. Eftir 3 mánuði á að fækka munnsogstöflunum smám saman. Hætta á meðferðinni þegar notkun er komin niður í 1-2 munnsogstöflur á sólarhring.

Notkun á nikótínlyfjum eins og Nicotinell Mint 1 mg munnsogstöflum í meira en 6 mánuði er almennt ekki ráðlögð. Sumir fyrrverandi reykingamenn gætu þurft lengri meðferð með munnsogstöflum til að koma í veg fyrir að þeir byrji að reykja aftur. Sjúklingar sem hafa notað nikótínlyf til inntöku í meira en 9 mánuði eiga að leita sér aðstoðar og upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi í apóteki.

Þegar dregið er úr reykingum:

Nicotinell munnsogstöflur á að nota á tímabilum milli reykinga til að lengja reyklaus tímabil og draga þannig úr reykingum eins mikið og mögulegt er. Skipta á út sígarettum smám saman fyrir Nicotinell munnsogstöflur. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígarettna á sólarhring um 50% eftir 6 vikur skal leita ráðgjafar hjá lækni eða í apóteki. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúinn til þess en eigi síðar en 4 mánuðum eftir að meðferð hefst. Næst skal draga úr fjölda munnsogstaflna, t.d. með því að fækka um 1 munnsogstöflu 2.-5. hvern dag.

Ef tilraun til að hætta reykingum tekst ekki innan 6 mánaða frá upphafi meðferðar skal leita ráðgjafar hjá lækni eða í apóteki. Venjulega er ekki mælt með reglulegri notkun Nicotinell munnsogstaflna lengur en í 6 mánuði. Sumir sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja.

Notkunarleiðbeiningar – munnsogstöflur:

  1. Ein munnsogstafla er sogin þar til sterkt bragð finnst.
  2. Síðan er taflan látin liggja milli kinnar og tannholds.
  3. Þegar bragðið minnkar á að sjúga munnsogstöfluna aftur.
  4. Þessa aðferð skal aðlaga einstaklingsbundið og á að endurtaka hana þar til munnsogstaflan er algerlega uppleyst (um 30 mínútur).

Samtímis neysla á súrum drykkjum, eins og t.d. kaffi og sódavatni, getur minnkað frásog nikótíns í munni. Forðast skal þessa drykki í 15 mínútur áður en munnsogstaflan er tekin.

Nicotinell Mint/Fruit/Lakrids/IceMint/Spearmint lyfjatyggigúmmí, Nicotinell Mint munnsogstöflur, Nicotinell forðaplástur. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Tengdar vörur…