Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna

/ Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna

Artasan er umhugað um persónuvernd og fylgir eftirfarandi persónuverndarstefnu sem tekur mið af löggjöf um persónuvernd.

Persónuverndarstefna Artasan styður við samfelldan rekstur og er ætlað að tryggja hlítingu við lög og reglur sem varða starfsemina og verndun persónuupplýsinga, vinnslu þeirra, skráningu og aðgengi. Stefnan nær yfir söfnun, notkun, birtingu, flutning og geymslu á hvers konar persónuupplýsingum sem Artasan safnar og vistar.

Ef þú hefur spurningar er varða persónuverndarstefnuna, hafðu samband við personuvernd@artasan.is

Markmið Artasan veitir starfsmönnum og viðskiptavinum sínum örugga og trausta þjónustu með því að:

  • Kappkosta að hverskonar persónuupplýsingar sem Artasan safnar og vistar séu meðhöndlaðar samkvæmt lögum og reglugerðum um vernd persónulegra gagna þ.e. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga með síðari breytingum sem og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga
  • Hámarka öryggi og réttleika persónuupplýsinga sem varðveittar eru hjá fyrirtækinu.
  • Viðskiptavinir, starfsmenn og umsækjendur séu upplýstir um hvaða persónuupplýsingar um þá eru varðveittar, hvernig þær eru vistaðar, hver hafi aðgang að þeim og hvenær þeim verði eytt.
  • Tryggja að viðbrögð við öryggisbrestum séu skv. lögum.

Ábyrgð

Framkvæmdastjóri Artasan ber ábyrgð á persónuverndarstefnu þessari og endurskoðar hana reglulega. Gæðastjóri ber ábyrgð á innleiðingu og fræðslu er varðar stefnuna.

Allir starfsmenn Artasan bera ábyrgð á að fylgja verklagsreglum sem eiga að tryggja framkvæmd stefnunnar.

Allir starfsmenn Artasan sem fara með og/eða hafa aðgang að hvers konar persónuupplýsingum skuldbinda sig til að fylgja stefnunni sem og persónuverndarreglum Artasan.

Allir starfsmenn Artasan bera ábyrgð á að tilkynna frávik frá stefnunni sem og persónuverndarreglum Vistor.

Þeir starfsmenn sem brjóta gegn persónuverndarstefnu Artasan eiga yfir höfði sér áminningu í starfi, uppsögn eða að beitt verði viðeigandi lagalegum ráðstöfunum eftir eðli brots