Hefur þú hægðir reglulega ?

/ Hefur þú hægðir reglulega ?

Fréttablaðið 8. nóvember 2016

Mjólkursýrugerlar og meltingarensím eru okkur lífsnauðsynleg. Prógastró DSS®-1 er öflugur asídófílus sem margfaldar sig í smáþörmunum og byggir upp þarmaflóruna og Digestive Enzyme Complex eru meltingarensím sem auðvelda niðurbrot á mat og draga úr líkum á uppþembu og óþægindum.

 

Að kúka á hverjum degi

Það ætti í raun að vera jafn eðlilegt að hafa hægðir daglega rétt eins og að borða. Meltingarfærin okkar eru undirstaða góðrar heilsu og það er til mikils að vinna að hafa þau alltaf í toppstandi. Þau sjá um að brjóta niður fæðuna þannig að líkaminn getur tekið upp næringarefnin og það sem hann nýtir ekki, skilar hann frá sér í formi hægða. Það er aðeins mismunandi hversu oft við þurfum að hafa hægðir en eðlilegt þykir ef hægðirnar er mjúkar og að við losum þær einu sinni til tvisvar á dag.  Hjá sumum er það aðeins sjaldnar en 3-4 sinnum í viku ætti að vera algjört lágmark.

 

Hægðartregða algeng

Harðlífi og hægðartregða eru því miður afar algengt vandamál og það eru sífellt fleiri sem sem þjást vegna þess, bæði börn og fullorðnir. Lausnin ætti þó ekki að felast í því að nota efni sem framkalla niðurgang nema nauðsyn krefji og ef það er tímabundið.  Það er alls ekki í lagi að geta ekki kúkað í marga daga, né að hægðarlosun valdi sársauka eða kosti áreynslu.  Of tíðar klósettferðir er heldur ekki gott en í báðum tilfellum þarf að finna lausn á vandanum. Lausnin felst þó ekki í einhverju einu ákveðnu, heldur er margt sem þar að huga að, bæði mataræði, inntaka lyfja, lífsstíll, inntaka á mjólkursýrugerlum og stundum meltingarensímum.

 

Ensím og gerlar

Ástæður þess að meltingin okkar er í ólagi geta verið margvíslegar. Það kemur fyrir að okkur vantar meltingarensím en laktósaóþol er einmitt dæmi um slíkt. Röskun á þarmaflóru má í flestum tilfellum rekja til lélegs mataræðis, of mikið af unnum matvælum, sykurneysla og allt of lítið af trefjum. Sýklalyf og ýmis önnur lyf eins og svefnlyf og þunglyndislyf hafa mjög slæm áhrif á þarmana, mikil koffín- og áfengisneysla er slæm og svo er streita og óregla í svefni og mataræði líka vont fyrir meltinguna okkar.

 

Skortur á meltingaensímum!Digestive Enzyme Complex 60's - 125120

Matur fer misvel í okkur. Ákveðin matvæli eða samsetning matar getur valdið ónotum og uppþembu og gæti orsökin hugsanlega verið skortur á
meltingarensímum. Þá náum við ekki að brjóta niður ákveðna fæðu nógu vel sem getur skapað hin ýmsu meltingarvandamál. Ýmis heilsufarsleg vandamál geta tengst skorti á meltingarensímum og eru vindverkir, uppþemba, ónot og ógleði algengust. Bólur, exem, höfuðverkur og liðverkir eru einnig þekkt.  Meltingarensím eins og Digestive Enzyme Complex er hægt að taka inn með mat en þau hjálpa til við niðurbrot á fæðu í maganum.

 

Öflug þarmaflóra

Ef þarmaflóran er ekki jafnvægi hefur það gríðarleg áhrif á heilsufarið en t.a.m. er ónæmiskerfið að mestu leiti staðsett í þörmunum á okkur.

Að byggja upp öfluga þarmaflóru getur tekið tíma. Ef hún hefur verið lengi í ójafnvægi þarf að huga sérstaklega að því að taka inn öfluga mjólkursýrugerla því hollur matur er kannski ekki nóg. Einnig þarf að huga vel að lífsstílnum en eins og áður sagði eru margir þættir sem hafa áhrif.

 

Hægðir segja til um heilsufar

Þar sem allir þurfa að hafa hægðir frá vöggu til grafar þá ætti umræðan um hægðir ekki að vera eins mikið feimnismál og raun ber vitni. Það er mjög mikilvægt að hafa heilbrigðar hægðir á öllum æviskeiðum. Á myndinni má sjá hvernig heilbrigðar hægðir eiga að líta út og við ættum öll að gera okkur far um að huga vel að þessum málum,  skoða hvernig þær líta út og keppast að því að geta losað daglega.

Forsenda þess að þarmaflóran sé í jafnvægi er að við höfum heilbrigðar hægðir.  Heilbrigð þarmaflóra er undirstaða heilsunnar og hún ver okkur líka gegn óæskilegum örverum  og hefur margskonar áhrif á heila- og taugakerfið, þar með talið geðheilsu.

 

Heilbrigðar hægðir frá heilbrigðum líkama 

útlit mismunandi hægða

Eðlilegar hægðir eru mjúkar og hægt að losa þær án nokkurrar áreynslu. Ef svo er ekki er líklegt að það vanti trefjar í fæðuna en trefjar fáum við í grófu korni,
baunum, grænmeti og ávöxtum. Við meltum ekki trefjarnar en þær drekka í sig vökva og því þarf alltaf að huga vel að því að drekka nóg af vatni. Trefjarnar gera hægðirnar mjúkar, tryggja að þær fari hratt gegnum ristilinn og auðvelda losun.

Heilbrigð meltingarfæri eru grunnurinn að góðri heilsu. Prógastró DSS®-1 er öflugur asídófílus sem margfaldar sig í smáþörmunum og byggir upp þarmaflóruna og Inulin eru vatnsleysanlegar trefjar sem eru góður áburður fyrir bakteríuflóruna, hjálpa til við hægðalosun og Digestive Enzyme Complex eru meltingarensím sem auðvelda niðurbrot á mat og draga úr líkum á uppþembu og óþægindum.